• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Kolacja biznesowa oraz spotkanie B2B z Niemieckimi i Francuskimi firmami Nanotechnologicznymi

SKN DKN US NN GAPR Katowice

nanora logo

Biuro Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja NANONET, Uniwersytet Śląski oraz Miasto Katowice zaprasza firmy Śląskiego Klastra NANO do udziału w spotkaniach biznesowych organizowanych w związku z wizytą w Polsce misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z landu Hesji w dniu 19 listopada 2014 r.

W ramach pobytu misji w dniu 19.11.2014r. od godziny 17:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się spotkanie naukowców Uniwersytetu Śląskiego oraz członków Śląskiego Klastra Nano z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA. NANORA to wyjątkowa sieć skupiająca podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze. Spotkanie, którego uczestnicy będą mieli szanse zwiedzić najlepsze laboratoria chorzowskiego Centrum, będzie także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy uczestnikami. Gospodarzem spotkania będzie Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, porf. dr. hab. Andrzej Burian – Dyrektor ŚMCEBI a także Koordynator Śląskiego Klastra NANO, Prezes Fundacji NANONET dr inż. Adam Szatkowski.

Nanotech Japan Cluster and SME Mission

japan sme mission

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Nanotech Japan Cluster and SME Mission organizowanego przez EU-Japan Center, które odbędzie się w dniach 26.01-30.01.2014 w Tokio, Japonia. Spotkanie to ma na celu zrzeszenie przedstawicieli europejskich klastrów oraz małych i średnich przedsiębiorstw związanych z sektorem nanotechnologicznym. Podczas pięciodniowego zebrania uczestnicy zdobędą wiedzę na temat struktury i analizy rynku oraz kultury i polityki biznesowej w Japonii. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu z klastrami japońskimi misja ta może ułatwić kontakty między potencjalnymi partnerami biznesowymi (zarówno w sferze handlowej jak i technologicznej).

Targi INNO-TECH EXPO w Kielcach

kielce expo

Już 16 października 2014 rozpoczynają się Targi INNO-TECH EXPO w Kielcach. Jest to druga edycja największego wydarzenia w Polsce, które łączy świat biznesu z osiągnięciami nauki. Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii to okazja, by porozmawiać z ekspertami, przetestować nowe produkty, wypromować ciekawe projekty oraz nawiązać kontakty biznesowe.

 Targi INNO-TECH EXPO to m.in.:

  • nowe rozwiązania dla biznesu,
  • nowi partnerzy,
  • nowe pomysły,
  • nowi klienci,
  • nowe źródła finansowania.

Podczas targów wystawcy jak i zwiedzający będą mogli wziąć udział w licznych wydarzeniach towarzyszących jak warsztaty, spotkania czy konferencja NANO PL. Szczególnie interesujące z punktu widzenia przedsiębiorców są zapewne spotkania B2B organizowane w ramach współpracy z Enterprise Europe Network. Na tak ważnym wydarzeniu nie może zabraknąć Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii oraz Śląskiego Klastra Nano. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Strona internetowa: www.targikielce.pl

 

Wyjazd studyjny - Wrocławskie Centrum Badań EIT+

SKN DŚ DKN

W dniu 29.10.2014 zapraszamy serdecznie na wyjazd studyjny do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp z o. o. Gdzie będą mogli Państwo zapoznać się z najnowszą infrastrukturą badawczą w Polsce w obszarze Nanotechnologii jak i odbyć spotkania B2B. Przy okazji tego wyjazdu chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w pierwszym spotkaniu Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii. Podczas spotkania nastąpi oficjalnie podpisanie dokumentów powołujących Klaster, a wystąpienia wygłoszą przedstawiciele m.in. Śląskiego Klastra Nano, Fundacji NANONET i WCB EIT+. Dokładna agenda zostanie wkrótce opublikowana.

Spotkanie to jest kolejnym krokiem rozwoju Klastra NANO, i rozszerzeniem działalności Klastra na województwo Dolnośląskie. Dzięki takiemu zabiegowi połączymy dwa województwa Śląskie i Dolnośląskie jednym międzyregionalnym Klastrem Nanotechnologicznym

Chcieliśmy zachęcić Państwa do udziału w wydarzeniu, podczas, którego poruszane będą kwestie korzyści z przynależności do klastrów, możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych oraz współpracy badawczej z partnerami Klastra. Ponadto przedsiębiorstwa należące do Śląskiego Klastra Nano podzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz wskażą zalety płynące ze współpracy w tego typu organizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Polish Innovation in Advanced Materials and Nano Technologies

klaster telawiw

Chcemy poinformować Państwa, że Śląski Klaster Nano bierze udział w organizacji konferencji poświęconej polskiej innowacyjności w zakresie zaawansowanych technologii, w tym szczególnie nanotechnologii. Głównym organizatorem jest polska ambasada w Izraelu. Konferencja odbędzie się 1 grudnia (data może ulec zmianie) w Tel Awiwie.  W ramach konferencji przewidziane są rozmowy B2B z przedstawicielami izraelskich przedsiębiorstw.

Zaintersowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie na nasz adres. Informacji nt. szczegółów wydarzenia będziemy udzielać zagłoszonym osobom na bierząco.

Podsumowanie spotkania B2B z włoskimi klastrami

 Od marca 2013 roku Katowice aspirują do tytułu Miasta Nanotechnologii i Innowacji dlatego też dnia 24 września w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie branżowe B2B. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele włoskich klastrów Pan Paolo Barbanti PhD, MBA (Pharma&Biotech Advisors) oraz Pan Fabrizio Conicella (Bioindustry Park). Reprezentowane klastry są wyspecjalizowanymi jednostkami działającymi w zakresie bio- i nanotechnologii.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich firmy prezentowały swoje technologie usługi i produkty. Wśród prezentujących firm byli wspomniani goście z Włoch oraz członkowie Klastra: Uniwersytet Śląski, MILATEC, PREVAC, NANOCHEMTECH, WCB EIT+, SMART NANOTECHNOLOGIES, TK NANO, Bank PKO BP, 3S Factory.